El Consell Escolar de Mallorca torna a caminar després de cinc anys inactiu

El Consell Escolar de Mallorca torna a caminar després de cinc anys inactiu

El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, ha presidit la constitució d'aquest òrgan consultiu de l'ensenyament no universitari de Mallorca i ha celebrat la fita d'avui: «un acte com aquest reforça el caràcter, l'actitud i la voluntat del govern del Consell de Mallorca, que aprofita els instruments que tenim per fer participar a la societat en la definició de les polítiques educatives de Mallorca, en benefici de l'interès general».

En la mateixa línia, el president del Consell Escolar de Mallorca, Miquel Oliver, ha volgut destacar que «un dels principals objectius és la participació dels municipis i dels centres educatius en aquesta nova etapa, es vol treballar amb totes les persones del sector educatiu».

La proposta de treball del nou equip del Consell Escolar de Mallorca passa per elaborar un mapa escolar i del procés d'escolarització.

Per aquest motiu, es proposa la celebració d'unes jornades per debatre i treure conclusions i propostes que després es puguin elevar al Consell Escolar de Balears.

Un altre dels objectius del programa de treball és la modificació del reglament del propi Consell Escolar per fer-ho més àgil, proper i representatiu.

El nou equip també es planteja intervenir en la dinamització dels serveis educatius municipals.
La seva reactivació es va iniciar el mes de desembre, quan Miralles va proposar primer en l'Assemblea de batles el nomenament dels seus 4 representants dins del Consell Escolar i després, en el ple del Consell de Mallorca els membres que representarien la Institució.

Així, el 10 de desembre, es va aprovar el nomenament de Miquel Oliver com a nou president del Consell Escolar de Mallorca i el de Francisca Marí Escandell, com a vicepresidenta.

Des de llavors, el Consell Escolar de Mallorca ja s'ha posat a treballar i durant l'estiu ha mantingut reunions amb tots els sectors educatius de la illa: ajuntaments i consells escolar municipals, representants de pares, representants d'alumnes, representants de l'administració educativa, així com dels centres escolar públics i concertats, i també amb representants de professorat, personal no docent i sindicats.

cem-28092016